Ván gỗ đơn sắc TTD 006 SMM

Woodgrains

Size: 1220mm x 2440mm

Mã: TTD 006 SMM Danh mục: