Mục tiêu, định hướng

MDF Thanh Thành Đạt JSC là nhà cung cấp gỗ công nghiệp chất lượng hàng đầu cho các dự án nội thất, công trình, và là nơi sự tin tưởng của nhà bán phân phối, nhà cung cấp đặt vào. Bênh cạnh đó, với mục tiêu hàng đầu là hướng đến nền công nghiệp xanh, sản xuất gỗ thân thiện và bảo vệ môi trường thì công ty cũng chăm lo và phát triển nguồn nhân lực cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho Công ty nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *